RZECZPOSPOLITA POLSKA
DEKLARACJA INTRASTAT
WYWÓZ
1. Okres sprawozdawczy
MiesiącNr zgłoszenia w okresie spr.
05
1
RokNr wersji zgłoszenia
04
1
2. Rodzaj deklaracji
Zgłoszenie INTRASTAT
  X  
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT
   
Korekta zgłoszeni INTRASTAT
   
3. Kod izby celnej do której adresowana jest deklaracja INTRASTAT
320000
4. Nadawca
TETRA Polska sp. z o.o.
ul. Meissnera 1
80-462 Gdańsk
5. Przedstawiciel
NIP
PL-583-10-99-54
NIP
 
REGON
190967447
REGON
   
6. Łączna wartość fakturowa w PLN
  4722  
7. Łączna wartość statystyczna w PLN
  4742  
8. Łączna ilość pozycji
  6  
10. Opis towaru
Kuchnia mikrofalowa
Kuchenka mikrofal. - elektr. wanilia
9. Nr pozycji
1
11. Kod kraju przeznaczenia
DE
12. Kod warunków dostawy
  EXW  
13. Kod rodz. transakcji
10
14. Kod towaru
12345678
15. Kod rodz. tansportu
  1  
11. Kod kraju pochodzenia
   
17. Masa netto (w kg)
200
18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary
0
19. Wartość fakturowa w PLN
1143
20. Wartość statystyczna w PLN
  1143  
10. Opis towaru
KOŁEK "A"
KOŁEK "A"
9. Nr pozycji
2
11. Kod kraju przeznaczenia
DE
12. Kod warunków dostawy
  EXW  
13. Kod rodz. transakcji
10
14. Kod towaru
12345678
15. Kod rodz. tansportu
  2  
11. Kod kraju pochodzenia
   
17. Masa netto (w kg)
50
18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary
25
19. Wartość fakturowa w PLN
30
20. Wartość statystyczna w PLN
  30  
10. Opis towaru
KOŁEK "A"
KOŁEK "A"
9. Nr pozycji
3
11. Kod kraju przeznaczenia
DE
12. Kod warunków dostawy
  EXW  
13. Kod rodz. transakcji
10
14. Kod towaru
12345678
15. Kod rodz. tansportu
  9  
11. Kod kraju pochodzenia
   
17. Masa netto (w kg)
50
18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary
5
19. Wartość fakturowa w PLN
28
20. Wartość statystyczna w PLN
  28  
10. Opis towaru
KOŁEK "A"
KOŁEK "A"
9. Nr pozycji
4
11. Kod kraju przeznaczenia
DE
12. Kod warunków dostawy
  EXW  
13. Kod rodz. transakcji
10
14. Kod towaru
87654321
15. Kod rodz. tansportu
  7  
11. Kod kraju pochodzenia
   
17. Masa netto (w kg)
0
18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary
0
19. Wartość fakturowa w PLN
28
20. Wartość statystyczna w PLN
  28  
21. WypełniającyJan Kowalski
Telefon:(58) 340 92 92 Fax: (58) 340 92 93Gdańsk 10/05/04
Email:jan.kowalski@intrastat.pl
RZECZPOSPOLITA POLSKA
DEKLARACJA INTRASTAT
WYWÓZ
1. Okres sprawozdawczy
MiesiącNr zgłoszenia w okresie spr.
05
1
RokNr wersji zgłoszenia
04
1
2. Rodzaj deklaracji
Zgłoszenie INTRASTAT
  X  
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT
   
Korekta zgłoszeni INTRASTAT
   
3. Kod izby celnej do której adresowana jest deklaracja INTRASTAT
320000
4. Nadawca
TETRA Polska sp. z o.o.
ul. Meissnera 1
80-462 Gdańsk
5. Przedstawiciel
NIP
PL-583-10-99-54
NIP
 
REGON
190967447
REGON
   
6. Łączna wartość fakturowa w PLN
   
7. Łączna wartość statystyczna w PLN
   
8. Łączna ilość pozycji
   
10. Opis towaru
Piekarnik elektr.
Piekarnik elektryczny (czarny)
9. Nr pozycji
5
11. Kod kraju przeznaczenia
DE
12. Kod warunków dostawy
  EXW  
13. Kod rodz. transakcji
12
14. Kod towaru
87654321
15. Kod rodz. tansportu
  7  
11. Kod kraju pochodzenia
   
17. Masa netto (w kg)
1000
18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary
0
19. Wartość fakturowa w PLN
3483
20. Wartość statystyczna w PLN
  3483  
10. Opis towaru
KOŁEK "A"
KOŁEK "A"
9. Nr pozycji
6
11. Kod kraju przeznaczenia
DE
12. Kod warunków dostawy
  EXW  
13. Kod rodz. transakcji
20
14. Kod towaru
87654321
15. Kod rodz. tansportu
  2  
11. Kod kraju pochodzenia
   
17. Masa netto (w kg)
10
18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary
10
19. Wartość fakturowa w PLN
10
20. Wartość statystyczna w PLN
  30  
21. WypełniającyJan Kowalski
Telefon:(58) 340 92 92 Fax: (58) 340 92 93Gdańsk 10/05/04
Email:jan.kowalski@intrastat.pl