TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Interfejs Graficzny


  • Funkcjonuje w środowisku Wndows 95/98/NT
  • Niezależny od platformy serwera
  • Thin Client
  • OLE2, Copy/Paste
  • Drill Down
  • Attachments
  • Drivery dostępu do bazy danych (współpraca z Excel i Access
Klient GUI systemu Tetra CS/3 posiada wiele funkcji, które w pełni wykorzystują jego środowisko pracy (Windows 95/98/NT). Rozszerzają one możliwości integracji z innym oprogramowaniem pracującym w tym środowisku i używającym obiektów typu COM. Dotyczyć to może popularnych programów typu książki adresowe, mapy numeryczne, taryfy celne czy cenniki. Środowisko Windows umożliwia również zastosowanie driver'ów typu ODBC umożliwiających sięganie do bazy danych systemu poprzez popularne oprogramowanie typu MS Excel i MS Access.

Drill Down i Attachments to unikalne funkcje, które umożliwiają:
  • definiowanie własnych, niezdefiniowanych przez producenta systemu, połączeń i relacji, jak np. wprowadzanie brakujących danych (zakładanie klienta podczas wprowadzania faktury) bądź powiązanie dokumentów zwykle nie związanych ze sobą poprzez pełniejsze wykorzystanie dodatkowyh pól analitycznych towarzyszących każdej transakcji.
  • podłączanie i przeglądanie w kontekście wybranych pól ekranowych dowolnych dokumentów elektronicznych: arkuszy kalkulacyjnych, pism, obrazów skanowanych, stron internetowych itp., funkcja ta umożliwia np. powiązanie pola numerów rysunków przy przeglądaniu bazy materiałów magazynowych z rysunkami w formacie AutoCad.