TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Szacowanie zdolności produkcyjnej
 • Tworzenie zarysu planu produkcji bazując na danych przechowywanych w zintegrowanych modułach produkcyjnych CS/3, Sage Enterprise i Line 500.
 • Kontrolowanie wykonalności Generalnego Planu Produkcji.
 • Przeglądanie rezultatów na ekranie i w wydrukach.
 • Pozwala na wczesne ostrzeganie o wąskich gardłach na stanowiskach produkcji w wykwalifikowanych grupach pracowników.
 • Wyliczanie wydajności w godzinach na tydzień .
 • Wydajność jest limitowana równocześnie przez stanowiska produkcji i kwalifikacje grup pracowników.
 • Informacje z modułu Procesy Technologiczne są używane do ustalania wydajności stanowisk produkcyjnych i wykwalifikowanych grup pracowników.
 • Automatyczne tworzenie "standardowej" wydajności, jeżeli nie wprowadzono wymaganej.
 • Obciążenia generowane są z modułów:
  • Przetwarzanie Zleceń Zakupów (rzeczywiste)
  • Przetwarzanie Zadań Produkcyjnych (rzeczywiste)
  • Planowanie Zapotrzebowania Materiałów (na podstawie MRP i MPS ).
 • Definiowanie przez użytkownika "okna planowania".
 • Określanie procentu nieprzewidzianych wypadków.
 • Jeżeli jest zainstalowany moduł Produkcja w Toku, niektóre operacje w toku będą miały czasy w zmniejszonej skali w celu odzwierciedlenia wielkości wyprodukowanej do określonej daty.
 • Określenie zadań planowanych na tydzień lub dwa tygodnie przed terminem.
 • Definiowanie opcji włączających lub wyłączających czasy opóźnień.
 • Dostępne przeglądanie :
  • Spodziewane obciążenia indywidualnych wykwalifikowanych grup pracowników lub stanowisk produkcyjnych.
  • Rozkład obciążeń na indywidualne zadania produkcyjne, jeżeli użyto opcji znakowania.
  • Wyświetlanie obciążenia i wydajności procentowo na wykresach znormalizowanych, względnych lub statystycznych.
 • Tworzenie list kolejności uruchamiania produkcji dla wykwalifikowanych grup pracowników lub stanowisk produkcyjnych według daty lub zasobów.