TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
TETRA Polska dysponuje doświadczeniem, metodologią i narzędziami niezbędnymi do wdrożenia zintegrowanego systemu Sage Enterprise i CS/3 w konfiguracji najbardziej odpowiadającej strukturze organizacyjnej i procesom zachodzącym w przedsiębiorstwie, zgodnie z oczekiwaniami użytkownika
co do wykorzystania funkcjonalności systemu.


Zaangażownie stron w proces wdrażania jest określane w projekcie harmonogramu wdrożenia, ponieważ istnieje obiektywnie duża rozpiętość możliwości przypisania określonych zadań bądź dostawcy, bądź realizacji ich przez użytkownika oprogramowania. Harmonogram wykonujemy przed rozpoczęciem procesu wdrażania i jest on jednocześnie podstawą do określenia kosztów pomyślnego uruchomienia systemu.

W ramach świadczonych przez TETRA Polska usług wdrożeniowych realizujemy m.in. zadania z zakresu:
 • Kierowania projektem wdrażania
  Kierowanie projektem wdrażania i kontrola realizacji projektu wdrażania zgodnie z harmonogramem może być prowadzona przed TETRA Polska lub samodzielnie przez zespól wdrożeniowy użytkownika systemu. Realizacja harmonogramu przez strony prowadzi do rzeczywistej eksploatacji oprogramowania w założonym terminie.
 • Kastomizacji
 • Integracji systemu
 • Pomocy w restrukturyzacji przedsiębiorstwa
 • Opracowania projektu wdrażania i nadzór nad nim
 • Analizy funkcjonalna, obieg dokumentów, projektowanie optymalnej konfiguracji systemu dla zarządzania
 • Opracowania specyficznych wymagań użytkownika oraz opracowanie interfejsu do istniejących aplikacji
 • Opracowania wymaganych wydruków z działalności oraz koniecznych do operatywnego zarządzania przedsiębiorstwem
 • Analizy ilości przetwarzanej informacji i obliczanie wymaganych pojemności i wydajności sprzętu
 • Zaangażowania w instalację sprzętu komputerowego
 • Szkolenia użytkowników
 • Opracowania procedur przetwarzania informacji i procedur zabezpieczania poufności i dostępności danych
Powrót