TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Zapotrzebowania na zlecenia zakupu
 • Tworzenie autoryzowanych zapotrzebowań w celu zapewnienia kontroli zakupów przed drukowaniem Zleceń zakupu
 • Tworzenie zobowiązań dla wydatków w Księdze Głównej, gdzie można porównać je z kwotami wydatków założonych w budżecie.
 • Pozwala na zastosowanie czterech poziomów autoryzacji zależnie od wymaganego procesu kontroli zapotrzebowań zakupów.
 • Definiowanie limitów wartościowych dla każdego użytkownika. Jeżeli dane zapotrzebowanie przekroczy limit, musi być autoryzowane przez użytkownika z wyższym poziomem kontroli.
 • Definiowanie zapotrzebowań in blanco z cenami i datami dostaw ustalonymi z dostawcą.
 • Automatyczne tworzenie zapotrzebowań na materiały z przekroczonym poziomem minimalnym stanu ilościowego w magazynie.
 • Zamawiający wydział może mieć zdefiniowane konto w Księdze Głównej i kod nakładu umożliwiający prowadzenie dokładnej analizy nakładów.
 • Pozwala na centralizację zakupów dla grupy zaopatrzeniowców, która autoryzuje zapotrzebowania i zgłasza zlecenia zakupów dla użytkowników innej firmy.
 • W momencie pełnej autoryzacji zapotrzebowania następuje generowanie zleceń zakupów gotowych do wydrukowania.
 • Możliwość rozdzielania zapotrzebowania na kilka zleceń zakupu dla różnych dostawców.
 • Rozdzielanie kosztów na nielimitowaną ilość różnych kodów nakładów wartościowo lub według procent.