TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
1. Określenie koniecznych zmian w środowisku pracy serwera. Powrót
  1. System operacyjny
   • Zdefiniowanie użytkowników systemu operacyjnego dedykowanych do wprowadzania i drukowania paragonów fiskalnych.
   • Utworzenie i udostępnienie podkatalogów, w którym zapisywane będą wydruki paragonów fiskalnych.
  2. Aplikacja CS/3, Sage Enterprise i Line 500
   • Utworzenie drukarek logicznych w CS/3, Sage Enterprise i Line 500 odpowiadających za drukowanie paragonów fiskalnych.
   • Utworzenie papierów wydruku paragonów fiskalnych.

  Opracowanie wprowadzania transakcji i wydruku paragonu fiskalnego

2. Określenie koniecznych zmian w środowisku stacji roboczej. Powrót
  1. Windows 95/98
   • Skomunikowanie systemu operacyjnego stacji roboczej z systemem operacyjnym serwera.
   • Zainstalowanie programu obsługi drukarki fiskalnej.
  2. Instalacja drukarki fiskalnej POSNET 3001 przy wybranej stacji roboczej
3. Opis proponowanej procedury drukowania paragonu fiskalnego. Powrót
  1. Użytkownik z nadanymi uprawnieniami do wydruku paragonu fiskalnego przygotowuje transakcję sprzedaży w systemie CS/3, Sage Enterprise i Line 500 na dowolnej stacji roboczej tak, jakby wystawiał fakturę sprzedaży.
  2. Użytkownik tworzy transakcje sprzedaży (funkcja F10) w opcji fakturowania modułu zamówień sprzedaży i fakturowania.
  3. Automatycznie włącza się program obsługi drukarki fiskalnej, który po zaakceptowaniu transakcji drukuje paragon fiskalny na drukarce POSNET 3001.
  4. Dana transakcja sprzedaży może być wydrukowana tylko raz, co będzie kontrolowane automatycznie przez program obsługi drukarki fiskalnej. W przypadku odrzucenia transakcji przez program obsługi drukarki lub samą drukarkę fiskalna będzie istniała możliwość powtórnego przesłania transakcji do drukarki.
4. Specyfikacja potencjalnych zagrożeń i ograniczeń eksploatacji drukarki. Powrót

Nie stwierdzono w powyższym rozwiązaniu.

5. Określenie problemów wzajemnego dopasowania ustawienia CS/3, Sage Enterprise i Line 500 i drukarki fiskalnej. Powrót
  1. Realizacja transakcji z użyciem drukarek fiskalnych wymaga zastosowania zmodyfikowanych formatek biorących udział w operacji. Dotyczy to zarówno formatek służących wprowadzaniu transakcji jak i formatki samego wydruku paragonu fiskalnego. Na formatki przeznaczone do wprowadzani transakcji sprzedaży nałożyć należy walidacje niektórych pól. Na formatkę wydruku paragonu fiskalnego dołożyć należy punkty orientujące dla programu obsługi drukarki fiskalnej, które służyć będą do rozróżnienia poszczególnych pól transakcji.
  2. W systemie CS/3, Sage Enterprise i Line 500 należy utworzyć drukarki logiczne odpowiadające drukarkom fiskalnym podłączonym do systemu. Ich funkcjonowanie ograniczać się będzie do zapisywania wydruku paragonu fiskalnego do pliku. Z drukarkami fiskalnymi systemu związane będą również specjalnie zdefiniowane papiery.
  3. Zestaw formatek, oraz papierów i związanych z nimi drukarek, przeznaczonych do wydruków paragonów fiskalnych przypisane będą zdefiniowanym w systemie użytkownikom. Użytkownicy ci będą mogli realizować jedynie transakcje sprzedaży z użyciem drukarki/drukarek fiskalnych.
  4. Wartość linii transakcji. Drukarka fiskalna opiera wszystkie swoje obliczenia na wartościach brutto (z VAT). Przesłane linie transakcji są kontrolowane w ten sposób, że wartość linii porównywana jest z iloczynem ilości i ceny brutto. W przypadku, gdy pakiet CS/3, Sage Enterprise i Line 500 skonfigurowany jest w ten sposób, że ceny pobrane z cenników nie zawierają podatku VAT, wartości brutto wyliczane przez aplikację CS/3, Sage Enterprise i Line 500 mogą być różne od iloczynów ilości i ceny brutto, jako wynik innej sekwencji obliczeń i związanych z tym zaokrągleń. Drukarka dopuszcza wprawdzie rozbieżność 1% jednak dla klienta na paragonie występuje niezgodność wyniku działania arytmetycznego.
  5. Naliczanie VAT. Wartość VAT naliczana jest przez samą drukarkę na bazie zsumowanych dla poszczególnych stawek podatku wartości brutto. CS/3, Sage Enterprise i Line 500 natomiast nalicza podatek VAT dla poszczególnych linii transakcji, natomiast podsumowanie podatku jest zwykłą sumą podatku z linii w podziale na poszczególne stawki. Z tego też powodu mogą wystąpić 1 groszowe różnice dla poszczególnych transakcji sprzedaży pomiędzy księgowaną w CS/3, Sage Enterprise i Line 500 wartością podatku, a wartością zapisaną w drukarce fiskalnej, wynikające z zaokrągleń.
  6. Dostępne kody podatków VAT w drukarce fiskalnej to litery od A do F i Z. W aplikacjach Tetry istnieją znacznie szersze możliwości kodowania podatków poprzez dowolne kody nie tylko jednoznakowe. Należy dopasować te dwa systemy kodowania.
  7. Pakiet CS/3, Sage Enterprise i Line 500 może przyjąć na fakturze wartości zerowe cen i ilości, a w przypadku drukarki fiskalnej transakcja zawierająca takie linie jest w całości odrzucana.
6. Opis prac do wykonania przez Tetra Polska dla uruchomienia projektu w środowisku rzeczywistym. Powrót

Dla uruchomienia projektu w środowisku rzeczywistym Tetra Polska wykonać musi:

  1. analizę środowiska rzeczywistego klienta (system, użytkownicy, aplikacje i połączenia sieciowe),
  2. projekt pilotowego prototypu,
  3. wykonanie programu obsługi drukarki fiskalnej ˇ zmiany w konfiguracji środowiska rzeczywistego,
  4. uruchomienie prototypu w środowisku rzeczywistym,
  5. dopasowanie wszystkich elementów łączących aplikację CS/3, Sage Enterprise i Line 500, program drukujący paragony i drukarkę POSNET 3001,
  6. przetestowanie całości rozwiązania,
  7. przeszkolenie obsługi użytkowników w pracy z drukarką fiskalną
7. Wskazanie procedury i sposobu wdrożenia w środowisku rzeczywistym. Powrót

  1. Określenie koniecznych zmian w środowisku pracy serwera
   • System operacyjny
    • Zdefiniowanie użytkowników systemu operacyjnego dedykowanych do wprowadzania i drukowania paragonów fiskalnych.
    • Utworzenie i udostępnienie podkatalogów, w którym zapisywane będą wydruki paragonów fiskalnych.
   • Aplikacja CS/3, Sage Enterprise i Line 500
    • Utworzenie drukarek logicznych w CS/3, Sage Enterprise i Line 500 odpowiadających za drukowanie paragonów fiskalnych.
    • Utworzenie papierów wydruku paragonów fiskalnych.
    • Opracowanie wprowadzania transakcji i wydruku paragonu fiskalnego

  2. Określenie koniecznych zmian w środowisku stacji roboczej.
   • Windows 95/98
    • Skomunikowanie systemu operacyjnego stacji roboczej z systemem operacyjnym serwera.
    • Zainstalowanie programu obsługi drukarki fiskalnej.
   • Instalacja drukarki fiskalnej POSNET 3001 przy wybranej stacji roboczej

  3. Opis proponowanej procedury drukowania paragonu fiskalnego.
   • Użytkownik z nadanymi uprawnieniami do wydruku paragonu fiskalnego przygotowuje transakcję sprzedaży w systemie CS/3, Sage Enterprise i Line 500 na dowolnej stacji roboczej tak, jakby wystawiał fakturę sprzedaży.
   • Użytkownik tworzy transakcje sprzedaży (funkcja F10) w opcji fakturowania modułu zamówień sprzedaży i fakturowania.
   • Automatycznie włącza się program obsługi drukarki fiskalnej, który po zaakceptowaniu transakcji drukuje paragon fiskalny na drukarce POSNET 3001.
   • Dana transakcja sprzedaży może być wydrukowana tylko raz, co będzie kontrolowane automatycznie przez program obsługi drukarki fiskalnej. W przypadku odrzucenia transakcji przez program obsługi drukarki lub samą drukarkę fiskalna będzie istniała możliwość powtórnego przesłania transakcji do drukarki.

  4. Specyfikacja potencjalnych zagrożeń i ograniczeń eksploatacji drukarki.
   Nie stwierdzono w powyższym rozwiązaniu.

  5. Określenie problemów wzajemnego dopasowania ustawienia CS/3, Sage Enterprise i Line 500 i drukarki fiskalnej.
   • Realizacja transakcji z użyciem drukarek fiskalnych wymaga zastosowania zmodyfikowanych formatek biorących udział w operacji. Dotyczy to zarówno formatek służących wprowadzaniu transakcji jak i formatki samego wydruku paragonu fiskalnego. Na formatki przeznaczone do wprowadzani transakcji sprzedaży nałożyć należy walidacje niektórych pól. Na formatkę wydruku paragonu fiskalnego dołożyć należy punkty orientujące dla programu obsługi drukarki fiskalnej, które służyć będą do rozróżnienia poszczególnych pól transakcji.
   • W systemie CS/3, Sage Enterprise i Line 500 należy utworzyć drukarki logiczne odpowiadające drukarkom fiskalnym podłączonym do systemu. Ich funkcjonowanie ograniczać się będzie do zapisywania wydruku paragonu fiskalnego do pliku. Z drukarkami fiskalnymi systemu związane będą również specjalnie zdefiniowane papiery.
   • Zestaw formatek, oraz papierów i związanych z nimi drukarek, przeznaczonych do wydruków paragonów fiskalnych przypisane będą zdefiniowanym w systemie użytkownikom. Użytkownicy ci będą mogli realizować jedynie transakcje sprzedaży z użyciem drukarki/drukarek fiskalnych.
   • Wartość linii transakcji. Drukarka fiskalna opiera wszystkie swoje obliczenia na wartościach brutto (z VAT). Przesłane linie transakcji są kontrolowane w ten sposób, że wartość linii porównywana jest z iloczynem ilości i ceny brutto. W przypadku, gdy pakiet CS/3, Sage Enterprise i Line 500 skonfigurowany jest w ten sposób, że ceny pobrane z cenników nie zawierają podatku VAT, wartości brutto wyliczane przez aplikację CS/3, Sage Enterprise i Line 500 mogą być różne od iloczynów ilości i ceny brutto, jako wynik innej sekwencji obliczeń i związanych z tym zaokrągleń. Drukarka dopuszcza wprawdzie rozbieżność 1% jednak dla klienta na paragonie występuje niezgodność wyniku działania arytmetycznego.
   • Naliczanie VAT. Wartość VAT naliczana jest przez samą drukarkę na bazie zsumowanych dla poszczególnych stawek podatku wartości brutto. CS/3, Sage Enterprise i Line 500 natomiast nalicza podatek VAT dla poszczególnych linii transakcji, natomiast podsumowanie podatku jest zwykłą sumą podatku z linii w podziale na poszczególne stawki. Z tego też powodu mogą wystąpić 1 groszowe różnice dla poszczególnych transakcji sprzedaży pomiędzy księgowaną w CS/3, Sage Enterprise i Line 500 wartością podatku, a wartością zapisaną w drukarce fiskalnej, wynikające z zaokrągleń.
   • Dostępne kody podatków VAT w drukarce fiskalnej to litery od A do F i Z. W aplikacjach Tetry istnieją znacznie szersze możliwości kodowania podatków poprzez dowolne kody nie tylko jednoznakowe. Należy dopasować te dwa systemy kodowania.
   • Pakiet CS/3, Sage Enterprise i Line 500 może przyjąć na fakturze wartości zerowe cen i ilości, a w przypadku drukarki fiskalnej transakcja zawierająca takie linie jest w całości odrzucana.

  6. Opis prac do wykonania przez Tetra Polska dla uruchomienia projektu w środowisku rzeczywistym
   Dla uruchomienia projektu w środowisku rzeczywistym Tetra Polska wykonać musi:
   • analizę środowiska rzeczywistego klienta (system, użytkownicy, aplikacje i połączenia sieciowe),
   • projekt pilotowego prototypu,
   • wykonanie programu obsługi drukarki fiskalnej ˇ zmiany w konfiguracji środowiska rzeczywistego,
   • uruchomienie prototypu w środowisku rzeczywistym,
   • dopasowanie wszystkich elementów łączących aplikację CS/3, Sage Enterprise i Line 500, program drukujący paragony i drukarkę POSNET 3001,
   • przetestowanie całości rozwiązania,
   • przeszkolenie obsługi użytkowników w pracy z drukarką fiskalną

  7. Wskazanie procedury i sposobu wdrożenia w środowisku rzeczywistym.
   • Termin i czas wykonania zlecenia należy uzgodnić z Tetra Polska z około 4 tyg. wyprzedzeniem.
   • Zakup drukarki konieczny jest przez rozpoczęciem wdrożenia.
   • Celem uruchomienia rozwiązania w środowisku rzeczywistym należy zachować kolejność zadań i podział odpowiedzialności za ich realizację wynikający z sugerowanego harmonogramu wdrożenia.
   • Zakres przewidywanych zmian na serwerze i wybranej do uruchomienia prototypu stacji roboczej prawdopodobnie nie spowoduje konieczności wyłączenia systemu z normalnego funkcjonowania.
   • Uzgadnianie szczegółów funkcjonowania systemu CS/3, Sage Enterprise i Line 500 w zakresie współpracy z drukarką fiskalną oraz testowanie uruchomionego prototypu wymagać będzie współpracy z konsultantami Tetra Polska w pełnym zakresie:
    • administratora systemu w zakresie zmian konfiguracji środowiska operacyjnego,
    • administratora CS/3, Sage Enterprise i Line 500 w zakresie dopasowania ustawień systemu,
    • operatorów systemu odpowiedzialnych za realizację transakcji sprzedaży w czasie testowania funkcjonowania prototypu.