TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Struktura Konstrukcyjna Wyrobów
 • Określenie maksymalnie do 99 poziomów dla podzespołu, z których każdy może zawierać do 999 komponentów. Mogą być one w dalszym ciągu podzespołami, surowcami lub materiałami specjalnymi.
 • Każdy komponent jest identyfikowany przez numer porządkowy.
 • Zapis próbnych podzespołów.
 • Zapis pracochłonności i kosztów ogólnych, jeżeli nie jest zainstalowany moduł Procesy technologiczne.
 • Użycie takich danych jak czas realizacji, etapy produkcji, materiały alternatywne, odpady i braki tworzy dokładne polecenia Zamówienia materiałów i efektywne plany zadań produkcyjnych.
 • Trzymanie komentarzy i instrukcji jako części specyfikacji.
 • Zapamiętanie procentowych formuł ważenia i wagi każdego komponentu.
 • Zapis numeru rysunku technicznego dla kontroli technicznej.
 • Trzymanie jednostki miary, w której każdy komponent jest wydawany (jeżeli jest inna niż jednostka magazynowa) i przelicznika.
 • Przedstawianie pełnego rozwinięcia części i przeglądanie gdzie jest dana część używana. Generowane są wydruki dające obie te informacje.
 • Ręczny lub automatyczny rejestr numerów kontroli i dat, jakie mają być wykonane dla podzespołu.
 • Dane o materiałach niemagazynowych zapisywane są podczas definiowania podzespołu.
 • Etapy, w których każdy komponent jest potrzebny w produkcji podzespołu są notowane w dniach lub tygodniach.
 • Tworzenie pokrewnych specyfikacji materiałowych dla produktu i produktów alternatywnych.
 • Do każdego produktu można dołączyć maksymalnie dziewięć produktów alternatywnych.
 • Automatyczne zastępowanie jednej części przez substytut.
 • Automatyczne zastępowanie jednego komponentu przez komponent zastępczy i usuwanie danych o zastąpionych komponentach przed podaną datą.
 • Bezpośrednie zasięganie informacji z przeglądania zadań próbnych, by określić czy zapas w magazynie na potrzebną ilość podzespołów jest wystarczający.
 • Używanie zadań próbnych do rozwinięcia zespołu na dowolnym poziomie i znalezienia informacji o produktach alternatywnych i innych.
 • Przeglądanie przewidywanych poziomów zapasów magazynowych w zadaniach próbnych.
 • Tworzenie wyceny na podstawie specyfikacji materiałowej w celu porównania kosztów bieżącej produkcji z ceną magazynową. Jeżeli użyto moduł Procesy Technologiczne to wycena uwzględnia pracochłonność, koszty ogólnozakładowe i zlecenia zewnętrzne.
 • Przewartościowanie wybranych zespołów i określenie nowych cen magazynowych.
 • Dla zakończonego zlecenia produkcyjnego tworzy wycenę sumaryczną lub szczegółową według użytych materiałów.
 • Generowanie wydruku Analiza strat zawierającego koszty odpadów i braków.
 • Standardowe wydruki modułu:
  • Wydruk rozwinięcia struktury wyrobu
  • "Gdzie używane"
  • Wycena kosztów materiałowych wyrobów
  • Wycena kosztów produkcji wyrobów
  • Różnice według cen standardowych
  • Analiza strat