TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Zamówienia sprzedaży, fakturowanie i analiza sprzedaży
 • Planowanie i wycofywanie listy zamówień.
 • Obsługa zamówień w walucie krajowej i obcej.
 • Automatyczna numeracja zamówień, ofert, zamówień standardowych, faktur i not kredytowych.
 • Różne jednostki miary dla sprzedaży, wysłania, cenników i magazynu.
 • Wysyłanie zatwierdzonego zamówienia na specjalnym formularzu.
 • Wysyłanie ofert na formularzach firmowych. Ceny tam wydrukowane mogą być przydzielane w zaakceptowanych zamówieniach.
 • Tworzenie standardowych zamówień dla pozycji zamawianych regularnie przez tych samych klientów.
 • Łatwe narzędzia do nadawania kredytów z zabezpieczeniem wysłania towaru tam gdzie jest to dozwolone bez przekroczenia kredytu.
 • Tworzenie zamówień przyszłych, jeżeli wysłanie towaru nie jest konieczne natychmiast.
 • Tworzenie zamówień zaległych, jeżeli nie ma wystarczającego zapasu.
 • Wystawianie dla brakujących towarów zlecenia na podstawie zamówień zaległych.
 • Zwalnianie automatyczne lub selektywne zamówień przyszłych, zatrzymanych z powodu kredytu lub z zaległym terminem.
 • Drukowanie faktur, not wysyłkowych, not kredytowych i duplikatów na formularzach firmowych indywidualnie lub hurtowo.
 • VAT może być włączony do ceny.
 • Zatwierdzanie wydania z magazynu hurtowo lub indywidualnie i tworzy zamówienia zaległe jeżeli zapas jest niewystarczający.
 • Pozwala przeglądać stan indywidualnych zamówień według klientów lub produktów.
 • Zachowuje nielimitowaną liczbę adresów dla dostaw i faktur dla każdego klienta.
 • Podczas wprowadzania zamówienia możliwa jest zmiana adresu dostawy, adresu klienta i informacji dotyczących analizy sprzedaży.
 • Dołączanie do zamówienia usług, usług transportowych i innych pozycji niemagazynowych.
 • Wstawianie komentarzy i instrukcji jako linii zamówienia, które trzymane są jako standardowe komentarze do regularnego wykorzystania. Komentarze mogą być drukowane na fakturach lub notach wysyłkowych lub zachowanie ich tylko do wewnętrznego wykorzystania.
 • Automatyczna aktualizacja stanu poziomów zapasów produktów przydzielonych, wysłanych, zamówień przyszłych i zaległych. Dodatkowo można aktualizować stan w magazynie przez reklamacje wprowadzane w notach kredytowych.
 • Oferowanie produktów alternatywnych, jeżeli brak w magazynie produktów zamówionych lub wysyłanie produktów zastępczych jeżeli takie dla pozycji istnieją.
 • Kontrola wydania z magazynu.
 • Utrzymywanie niekontrolowanej ilości cenników w różnych walutach.
 • Możliwość udzielania siedmiu typów różnych rabatów w zależności od klientów, produktów i cenników.
 • Oferowanie rabatu za wcześniejszą płatność.
 • Automatyczne powtarzanie dokumentów.
 • Konsolidacja zamówień sprzedaży w jedną fakturę dla jednego klienta.
 • Zachowuje szczegółową historię sprzedaży dla bieżącego miesiąca oraz dane narastające miesięcznie i rocznie do bieżącej daty. Można przeglądać obie informacje.
 • Dla dużych kontraktów konsoliduje zamówienia w jedną fakturę wysyłaną co tydzień, zamiast faktury za każdą dostawę, co pozwala na oszczędność papieru.
 • Jeżeli jest taka potrzeba, to po każdym zatwierdzonym wydaniu można wydrukować notę załadunkową. Na niej mogą znaleźć się informacje o dostawie i frachcie co jest wymagane np. przez prawo we Włoszech.
 • Możliwe jest gromadzenie informacji o podatku VAT dla każdego kraju obcego osobno i o zwrocie podatku VAT.
 • Można drukować trzy typy etykiet dla każdej serii pozycji, dla każdego zamówienia i dla każdej wysyłki.
 • Trzymanie nielimitowanej liczby poprzednich cen sprzedaży dla każdej pary klient produkt, co pozwala mieć pogląd podczas tworzenia zlecenia i prowadzenia negocjacji z klientem.
 • Trzymanie szczegółowych cen promocyjnych oferowanych klientom razem z datami do których obowiązują.
 • Wydruki standardowe zawierają:
  • Wydruk o stanie zamówienia
  • Analiza zamówionych i sprzedanych produktów
  • Dane szczegółowe o sprzedaży
  • Analiza sprzedaży narastająco