TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Intrastat

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oznaczać będzie nałożenie nowego obowiązku sprawozdawczego na podmioty prowadzące wymianę towarową z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Obowiązek ten będzie polegał na przekazywaniu co miesiąc deklaracji INTRASTAT, w których będą podawane dane o zrealizowanych obrotach towarowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Istotną cechą systemu statystyki handlu INTRASTAT jest to, że jest to wspólny i jednolity system państw członkowskich UE, obsługiwany również przez system TETRA CS/3.

Nowy system statystyki INTRASTAT będzie obowiązywał od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, tj. od 1 maja 2004 roku w Polsce, dlatego zalecamy uruchomienie w systemie TETRA CS/3 standardowej funkcjonalności pod nazwą INTRASTAT oraz funkcjonalności wspomagającej rozliczanie VAT dot. kontrahentów z Unii Europejskiej.

TETRA Polska Sp. z o.o. oferuje usługi konsultacyjne w zakresie uruchomienia dodatkowej funkcjonalności TETRA CS/3.

Zakres usług do wykonania :

Uruchomienie dodatkowej funkcjonalności standardowego modułu i projektu CS/3,

1. Moduł informacji statystycznej INTRASTAT
formatowanie wydruków (wywóz/przywóz)
przeszkolenie użytkowników

2. Rejestr VAT EC
uruchomienie funkcjonalności
formatowanie wydruku rejestru VAT
przeszkolenie użytkowników

 

INFORMACJA O MODULE INTARSTAT I REJESTRZE VAT EC W SYSTEMIE TETRA CS/3.

Funkcjonalność INTARSTAT w TETRA CS/3 obejmuje:

Dodatkowe informacje zapisywane do bazy danych CS/3:

  • dodatkowy numer identyfikacji do celów rozliczania VAT w UE (zarówno klienta jak i własny)
  • kody wewnątrzunijne umożliwiające automatyczny wydruk deklaracji towarów wysłanych
  • kod towaru wg klasyfikacji PCN
  • informacje o wysyłce
  • kod kraju docelowego,
  • warunki dostawy,
  • środek transportu. itp

Generowanie dodatkowych wydruków informacji statystycznej INTRASTAT

Rejestr VAT EC (European Community):

Wymagane będą również odrębne, deklaracje VAT w odniesieniu do obrotu towarowego z krajami UE. Dostępna w systemie TETRA CS/3 funkcjonalność umożliwia tworzenie różnych rejestrów VAT, przypisanie kontrahenta do określonego Rejestru VAT (w załączeniu: wzór) oraz udostępnia inne sposoby rozliczania VAT stosowane w UE.


Obsługa w systemie Tetra CS/3:
 • dodatkowe informacje w kartotece klienta
 • dodatkowe informacje o transakcji
 • dodatkowe informacje o produkcie
 • dodatkowe informacje w kartotece dostawcy

  Zobacz:

Zainteresowanych uruchomieniem opisanej funkcjonalności prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lub na adres email: info@tetra.pl

Informacje na temat Intrastat można znaleźć również na stronach:
www.stat.gov.pl
www.mf.gov.pl/sluzba_celna